top of page

Pwy ydwi? Who am I?

Dawnswraig / Dancer.

Roeddwn i bob amser yn gwybod fy mod i eisiau dod yn Hyfforddwr Dawns proffesiynol. Mewn gwirionedd, ni allaf ddychmygu unrhyw beth arall mewn bywyd a fyddai’n dod â chymaint o wobr neu foddhad imi. Rwyf wedi bod yn dysgu ers 2019 ac yn wirioneddol gredu y gall unrhyw un sy'n rhoi o'i amser a'i ymdrech i ymarfer lwyddo.

Nid wyf yn credu y dylai arian sefyll yn y ffordd o ddysgu, a dyna pam rwy'n falch o gynnig ystod o ddosbarthiadau am brisiau fforddiadwy. I ddarganfod mwy am fy nghefndir, dosbarthiadau neu ddull, cysylltwch â ni.

**********

I always knew that I wanted to become a professional Dance Instructor. In fact, I can’t imagine anything else in life that would bring me such reward or satisfaction. I’ve been teaching since 2019 and truly believe that anyone who puts in the time and effort to practice can succeed.


I don’t believe money should stand in the way of learning, which is why I’m proud to offer a range of classes at affordable prices. To find out more about my background, classes or approach, please get in touch.

About: About
bottom of page